Prohlášení o ochraně osobních údajů:

   Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie /GDPR/.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje:

   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, zasílání zásilek a marketing.

Přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- jméno a příjmení,
- adresa trvalého bydliště,
- doručovací adresa,
- kontaktní telefon,
- kontaktní e-mail.

   Jiné informace po Vás nikdy chtít nebudeme.

Komu mohou být údaje poskytnuty:

   V případě poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit. Jsou to pouze přepravní firmy a expediční sklady, které údaje potřebují pro doručení Vašich zásilek. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:

   Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu šifrováním.

   Přenosy dat mezi Vaším prohlížečem a našimi servery je zajištěn šifrovanou komunikací.

   Nepřejete-li si, abychom zpracovávali Vaše údaje pro marketingové účely a abychom Vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, můžete se kdykoli obrátit emailem na naši společnost                                                                
                                                                   info@tec-2000.eu

   Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či vymazání údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.


  • Nastavení cookies